טיולים

מבצרים ענקיים,יקבים ופסגות הרים דרמטיות מאפיינים את האזור הצפוני ביותר באיטליה.בצפון האלפים האוסטרייים ,במערב האלפים השוויצריים ובמזרח-האלפים האיטלקיים והדולומיטים האימתניים.